İsveç Medyum

İsveç medyum arayışında olan veya medyuma başvuran ülkelerden biri pek değildir.İnsanların medyum arayışına neden girdiklerine göz attığımızda karşımıza çıkan en etkin sonuç; yolunda gitmeyen işlerini düzenlemeye çalışmak olduğu görülüyor. Bu sorunların çözümleri için de medyum, büyü gibi paranormal yollar arayışına girebiliyorlar. Medyumlar bir kişinin iradesine doğrudan hüküm altına alacak büyü işlemleri gerçekleştirebilir kişilerdir.

Eş ile olan ilişkilerin düzeltilmesi, giden birisinin geri dönmesi, bozulan işlerin tekrar açılması gibi olaylar karşısında çare olarak büyüye başvurulur. Bu mekanizmalara baktığımızda biraz çaresiz hissetmek yoğundur. İsveç’te yaşan ve büyü ve medyuma yönelik ilgileri fazla olan kişiler, doğru ve güvenilir kaynaklar ile irtibatta olmalıdır. Özellikle sosyal medya tarafından fazlaca görülen sahte ve dolandırmaya yönelik bilgilere itibar etmemeleri gerekmektedir.

İsveç medyum konusunda çok zengin olmamakla birlikte, bunun hangi amaçla kullanıldığını bilmek biraz daha iyi olabilir. medyum sadece büyü yapan kişi değildir. Özellikle eğitim seviyesinde belli bir noktada olan kişiler büyü ilmini daha çok akademik olarak da görebilir. Gerçek medyumlar doğuştan gelen yeteneklere sahiptir. Duru bir öngörüleri vardır, geleceğe dair kehanet veya varsayımlarda bulunabilir.

Günümüzde bu konu ile ilgili çok fazla kandırmaya yönelik reklamlar yapılmaktadır. Özellikle internet kullanımının ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz. Burada gerçekleşen ve gösterilen bazı bilgiler doğruluktan çok uzaktadır. Buna rağmen manevi ihtiyaçlarını karşılamaya ve inanmaya yönelik davranışlarla bu sahte bilgilere inanan kişilerin sayısı oldukça fazla olabiliyor. Bu sebepten İsveç medyumları ile çalışmak ve tercih yapmak için, kişinin yeteneklerini daha önce öğrenmiş ve denemiş kişilerden yönlendirme almak en doğru tercih olacaktır.

Büyü, binlerce yıllık bir geçmişe dayanan bir ilimdir. Büyü yapan kişiler tarih boyunca farklı isimlerle anılmıştır. Simyacı, alşimist, vikka gibi kavramlar geçmiş çağlarda büyü yapan kişilere verilen isimler arasındadır. Şimdiki zamanda ise medyumlar, büyücü olarak anılmaktadır. Büyüler sadece iyi amaçlar için kullanılmaları halinde faydalı kabul edilir. Binlerce yıllık geçmişi olan bu ilim, insanların hastalıkların tedavilerinde bile kullanılan bir yöntem olmuştur. İsveç medyumları tüm bu gelenekler içinde işleyişlerini devam ettirir.

İsveç’te Yaşayan Medyumlar

isveç medyum

İsveç medyum bakımından çok zengin bir ülke değildir. Fakat etnik gurupların yaşadığı bu ülke de medyum ve büyü konuları merak olmaya devam etmektedir. Özellikle sorunların çözüm kaynağını büyü olarak gören kişiler bu amaçla İsveç’te medyum arayışlarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu ülkede de geçekleştirilen büyü etkinlikleri bulunur elbette. Büyünün şifalı olduğu ve hastalıkları iyileştirdiğine yönelik yapılan çalışmalarda İsveç medyumları da bulunur.

İnsanların kalben inanıp gerçek olmasını diledikleri arzulara ulaşmak için büyü kullanılır bazı zamanlarda bir medyum ile görüşme ihtiyacı duyarlar. Genellikle insanlar doğalarından gelen merak gereği, görülmeyen ama varlığı bilinen, bilinmeyen ama hissedilen şeylere karşı ilgi duymuş, onları anlamak ve tanımak isteği taşımışlardır.

Bu merak ve düşünceler bazı kişileri bilinmeyeni ve geleceği öğrenebilme çabasına sürüklemiştir. Bu sebepten ötürü toplumda geleceği bildiğini söyleyen kişiler bulunmuştur. Tarihin akışında karşımıza, kâhinlik, büyücülük, falcılık, tarot kâğıtlarıyla geleceği görmek, suya bakarak gelecek tahmin etmek çıkar. Belki de bu merak sayesinde Astroloji ve medyumluk her geçen gün önemini arttırmaya başlamıştır.

Astroloji ve yıldızlara bakarak gelecek tahmin etmeye çalışmak yeni bir kavram elbette değildir. İsveç’te yaşayan medyumlarda bu yöntemi yüzyıllardır kullanmaya devam etmekteler. Batı medeniyeti içinde astrolojik olayların izlenip yorumlanması, falcılık, kâhinlik, büyücülük olarak adlandırılmıştır. Bu yolla geleceğe dair haberler vermek ve bunu yorumlamak insanların daima ilgisini çekmeye devam edecektir. Astrolojiye bağlı kehanetler her medeniyet içinde kullanılan bir öğeydi. Günümüzde teknolojinin yükselmesiyle yapılan yorumlarda buna paralel değişmeye başlamıştır.

Dünyanın her yerinde insanın geleceğine ilişkin merakı devam ettiği müddetçe, medyum geleneği de sürecektir. İsveç’te yaşayan medyumlar bu yolla hem para kazanmakta, hem de insanların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. İsveç medyumları astroloji ile ilgili bilgileri ile insanlara kehanetlerde bulunurlar. Medyumluk kolay para kazanmak için uygulanan bir yol değildir. Bu yüzden hangi ülke içinde yapılırsa yapılsın, kandırılmaların önüne geçmek gerekir.

İsveç medyumları hangi etnik kökenden gelirse gelsin veya hangi yöntemi kullanırsa kullansın, insanların manevi duygularına zarar vermekten kaçınır. Bu şekilde yapılan çalışmalar daha ilmi ve daha bilgiye dayalı bir şekilde gerçekleşir. İnsanların geleceği öğrenmeye olan merakları devam ettiği sürece, dikkatli araştırmalarla doğru insanlarla çalışması gerekecek bir ihtiyaç olacaktır.

Ermeni İsveç Medyumları

isveç medyum

Ermeni İsveç medyumları, özel büyü yetenekleri sayesinde bu ülkede yaşayan ve merakı olan kişilere yardımcı oluyor. Dünya genelinde Ermeni büyüsü olarak adlandırılan ve etkileri çok güçlü olan bir büyü türü vardır. Bu büyüyü herkes tarafından gerçekleştirilemez. Özel bir dil ve kadim büyü sırlarına sahip olmak gerekmektedir. Ermeni kültürü batı sentezinden farklı olarak mistik bir yapıya sahiptir. Doğu kültürüne daha yakındır.

Büyünün doğduğuna inanılan Mezopotamya topraklarına olan yakınlığı ile, büyü ilmine uzak bir toplum değildir. Ermeni İsveç medyumları büyü yaparken kullandıkları dil, tılsımlı cümleler, dualar hepsi Ermenice olduğu için bu dili kullanamayan bir kişi ermeni büyüsü de yapamaz. Ermeni büyüsü yaptırmak için öncelikli olarak Ermeni İsveç medyumları tercih etmek gerekir.

Ermeni İsveç medyumları da kişilerin geleceklerini tahmin eder ve yolla bilgilendirme yapabilirler. Buna dayalı olarak kendilerine özgü Ermeni büyüsü ile de isteklerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahiptirler. İsveç medyumları arasında Ermeni kökenli kişilerde bulunur. Özellikle aşk büyüsü söz konusu olduğunda kesin sonuca ulaşmak isteyen kişilerin tercih ettiği kişilerdir. Ancak burada yine de dikkatli olmakta fayda var. Araştırma kaynakları çok iyi şekilde belirlenmeli ve daha önce deneyim sahibi olan kişilerden tavsiyeler istenmelidir. İsveç’te yaşayan ve medyumluk yapan Ermeni’ler kendi geçmiş bilgilerini kullanarak, ailelerinden edindikleri usulleri kullanarak, insanların yararlarına yönelik uygulamalar yapmaktadır.

Sosyal medya ve internet aracılığıyla kendilerini Ermeni İsveç medyumu olarak tanıtan kişiler bulunur.  Bunlar her zaman doğru sonuca ulaştıracak kişiler değildir. Bu konuda araştırmaların dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Bu büyünün yapılış yeri genellikle kilisede tek ya da yardımcı papazlar ile birlikte yapılır. Özellikle bunu Ortodoks papazlar yaparlar. Ermeni İsveç medyumları Hıristiyan geleneklerin bulunduğu bu ülkede çalışırken, daha rahat ve daha verimli olabilmektedir. Ermeni büyüsü gibi güçlü etkilere sahip bir büyü yapılması için ermeni kökenli medyum ile işbirliği yapılması istenilen sonuçların alınmasını sağlar.

Bağlama Büyüsü Nedir? %100 Sonuç

Süryani İsveç Medyumları

Süryani halkı Güneydoğu Anadolu’da yaşayan bir etnik köke sahiptir. Dünyada Süryani Büyüsü olarak adlandırılan özel bir büyü yapabilme olanağına sahiptirler. Süryanilerin büyü yaparken kullandıkları özel bir dil vardır. Aramice okunan dua ve tılsımlar ile gerekli ritüelleri tamamlarlar. Süryani İsveç medyumları, bu ülkeye yerleşerek, geleneklerini devam ettirebilen kişilerdir. Kendi yaşayış biçimlerini koruyarak entegre olan bu insanlar, kadim geleneklerini koruyarak insanlara medyum olarak yardımcı olmaktadır.

İsveç, medyum ve büyü yapan insanların fazla olmadığı bir bölgede yer almaktadır. Ancak göç aracılığıyla bu ülkeye yerleşmiş ve kendi özel yeteneklerini kullanabilen insanlara da ev sahipliği yapmaktadır. İsveç’te medyumlara başvurular genelde falcılık için yapılır.

Özellikle tarot kartlarıyla geleceği tahmin etmek ve bu konuda yorumlar yapılması herkesin merakını çekmektedir. Süryani İsveç medyumları ise daha geleneksel davranarak; ailelerinden kendilerine miras kalan büyü yeteneklerini kullanır. Büyünün büyüleyici konularını merak ederek bu kişilere başvurular yapılır. Ayrılıkların sona ermesi, maddi, kazanç kapılarının açılması, mutluluk, aşk gibi konularda elde edilmek istenen amaçlar Süryani İsveç medyumları tarafından gerçeğe dönüştürülmeye çalışılır.

Bu kişiler sadece büyü yapmazlar. Kişi kendisine büyü yapıldığından kuşkuluysa, yine Süryani İsveç medyumlarından yardım isteyebilir. Büyü bozmak, en az yapmak kadar zor bir işlemdir. Kişinin doğru insanla temasa geçtiğini görmesi çok önemlidir. Burada manevi duygular ön plandadır. Ne yazık ki günümüzde bu manevi inançlar kullanılarak insanlar kandırılmakta, hatta paraları çalınmaktadır. Teknoloji ve onun getirdiği kolaylıklardan faydalanarak yapılan reklamlara dikkatle yaklaşmak ve araştırma yapmak gereklidir.

Genelde büyü yapan uygulayıcılar veya medyumlar birbirine tavsiye yoluyla insanlara ulaşırlar. İsveç medyum açısından çok alternatifli bir yer olmadığı için bu tavsiyeler dikkate alındığında, daha verimli şartlar sağlanmış olur. İsveç Süryani medyumları geleneksel büyü ritüellerini kullanmaya devam etmektedir. Kendi dillerini ne büyü tılsımlarını kullanarak, insanların isteklerini yerine getirmektedir.

Yahudi İsveç Medyumları

Yahudi İsveç medyumları, bu ülkeye yerleşerek medyumluk yapabilen Yahudilerden oluşur. Yahudi medyumlar dünyanın en eski ve ileri gelen büyü uzmanlarıdır.  Bu konuda engin tecrübeli, ilim sahibi olmuş insanlardır. Yahudilerin binlerce yıla dayanan büyü ilmine vakıf olmaları ve bu konuda yaptıkları çalışmaları Yahudi İsveç medyumlarını özel kılar.  Büyü ilmi oldukça zor bir ilimdir ve herkes tarafından öğrenilip yapılamaz.

Bu,  Yahudilerin büyüye olan merakları, tutkuları ve bu konuyu özümseyen zekâlarından kaynaklanır. Büyü, bir insana iradesi ve isteği dışında bir şeyler yaptırmak için kullanılan yöntemdir. Bunu kullanabilmek için kullanılacak malzemenin ne olduğu, ne kadar kullanılacağı, nerede hangi tılsımlı söz kaç defa tekrarlanacağı, yardımcı olarak gelen ruhani varlıkla hangi dilde konuşulacağını bilmek gerektirir.

Yahudiler, büyüler konusunda üstat oldukları ve bunu çok iyi kullandıkları geçmiş zamandan beri bilinir.  Mısır uygarlığında Yahudiler,  firavunların etrafında bulunan,  onlardan aldığı bilgilerle ülkeyi yöneten ve attığı her adımı danıştığı kâhinlerin hepsi Yahudi’dir. Firavunlar Yahudileri köle olarak kullanırken, bir taraftan da kâhin ve bilge olarak tutardı. Yahudilerin firavunun rüyalarını yorumlayabilir, astrolojik bilgileriyle gökyüzü hareketlerine bakarak gelecek kehanetlerinde bulunabilir olması ayrıcalığı vardı. Böyle bir tarihten gelen Yahudiler medyumluk ve büyü yeteneklerini nesillere aktarmaya deva etmektedir.

Yahudi İsveç medyumları büyüyü kullanmak, gelecek kehanetleri bakımından dinlenmek için çok rağbet görürler. Bulundukları ruhani mevkiye dayanarak ve geleneklerini kullanarak insanları etkileyebilmektedirler. İsveç medyumları arasında, yaptıkları büyüler ve büyü bozma işlemleriyle bilinen Yahudilerin sayısı çok da fazla değildir.

Büyü yapmanın kuralları ve prensipleri vardır. Bu kuralların en önemlisi ve başlıca olanı büyücünün kendi çıkarları doğrultusunda büyü yapamamasıdır. Büyülerde genel kullanılan yöntem iyi ya da kötü ruhsal varlıklarla iletişim kurmak ve onlar üzerinden işlem yapılmaktır. Büyü yapan bu kişiler, varlıklarla iletişime geçmek için onlara hediyeler sunarlar bu şekilde onlardan isteklerde bulunabilirler. Bu ruhani varlıklar ile genel olarak aramice, Latince, İbranice, Arapça gibi diller kullanılır. Bu yüzden büyü yapan kişinin bu dillere vakıf olması ve bu ruhsal varlıklarla  iletişime geçmesi gerekmektedir. İsveç medyumları bu dilleri kullanabilen Ermeni, Süryani ve Yahudi medyumları içinde barındırır.

isveç medyum

Yorum yapın

Medyum Hocaya Yazın