Hollanda Medyum

Modern bir çağda yaşıyor olmamıza rağmen, insanların geleceklerini fallar ile öğrenmek, çözümsüz kaldıkları yerde büyüye başvurmak hala geçerli olan yöntemlerden biridir. Medyumluk ve buna bağlı uygulanan yöntemler hiçbir zaman gücünü kaybetmemiş, her zaman başvurulan bir yerde olmaya devam etmiştir. Kadim zamanlardan bu yana devam eden gerçek medyumluk, dünyanın her yerinde aynı merakla insanları çekmeye devam edip, geleneksel aktarımlar ile yeni nesiller tarafından sürdürülmektedir. Hollanda medyumları da bunu kendi ülkelerinde sürdürmeye devam etmektedirler.

Hollanda, medyum bakımından çok zengin bir ülke değildir. Ancak burada diğer milletlerden yaşayan insanlar kendi geleneklerinde beraber yanlarında getirmektedir. İnsanların büyü ve medyumlara ilişkin bu merakları Hollanda medyumları için de geçerlidir. Büyü yapabilmek için manevi değerlerin yüksek olmasıyla birlikte, işlemleri yapabilecek malzemelere ulaşabilmek de önemlidir. Medyumluk ve büyü yapabilmek için kişilerin doğuştan gelen üstün yetenekleri, ilmi yeterliliğe ulaşmış olması gerekmektedir.  Hollanda medyumları bu konuda uzun yıllar boyunca çalışmış olmanın avantajlarını kullanırlar. Hollanda medyumların her konuda yardımcı olabileceği pek mümkün olmayabilir. Ancak Hollandalı Medyumlar kendilerini belirli konular üzerinde geliştirmişlerdir. Genelde büyü yönlerinden ziyade, kehanet ve falcılık ile ilgili hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Büyü hakkında yardım isteyen kişiler için ise Hollanda’da yaşayan ve en eski büyü ritüellerine uygulayabilen insanlarla iletişim kurabilirler. Hollanda’nın farklı yerlerinde yaşayan bu insanlar, kendi öğreti ve yetenekleri ile bu işlemleri yapmaktadır. Hollanda medyumları mesleklerini başarı ile yerine getirip, kişilerin niyetleri doğrultusunda sonuçlar alınmaktadır. Modern bir zaman diliminde yaşıyor olsak bile, büyünün gizemi, çözümleyici ve kalıcı etkileri insanı cezp etmeye devam ediyor. Bu insanların ihtiyaç duydukları bir yol olduğu sürece, dünyanın her yerinde medyumlar aranan kişiler olmaya devam edecekler. Özellikle çok daha eskiye dayalı olan Süryani, Ermeni ve Yahudi büyülerini yapabilen ve doğru sonuçlara ulaşabilen kimselere ulaşmak daha da önemli olacaktır.

Hollanda’da Yaşayan Medyumlar

hollanda garantili medyumlar

Hollanda’da yaşayan medyumlar, tıpkı farklı yerlerde bulunan medyumlar gibi başvuru yapan kişinin istediği her türlü büyüyü yapabiliyor. Günümüzün modern yapısına rağmen eski usuller kullanılarak ruhani evrenin sonsuz gücünden faydalanılır.  Hollanda medyumları bu konuda insanların ilgisini çekerek, hayatlarını olumlu yönde etki etmektedir.

Her meslekte olduğu gibi medyumlukta da insanları kandırmaya çalışan kişilere rastlamak mümkün. İnsanların manevi duygularını kullanarak sahtekarlık yapabilir. Bu kişilere karşı dikkatli olmak ve araştırmalar yaparken, doğru soruları sorabilmek önemlidir. İnsanların medyum ile çalışma içine girmek istemesinin sebebi, oluşan sorunlarını çözümleyemeyip bu sorunların üstesinden gelememeleridir. Bazı insanlar büyü yaptırmak için bunu yapabilecek kişi arayışı içine girmekte ve yapılan hatalı medyum seçimleri yüzünden bir takım psikolojik bunalımlara sürüklenmektedir. Manevi duyguları sömürerek zor duruma düşürdükleri insanları her türlü zarara uğratmaktadırlar. İşte bu durumların yaşanmaması adına Hollanda medyumları da çok doğru bir şekilde araştırılmalıdır.

Dünya genelinde büyü ve kehanet anlamında en etkili sonuçları Ermeni, Süryani ve Yahudi medyumları vermektedir. Bu üç guruba mensup olan kişilerin öğretileri nesilden nesle geçmiş, özel yeteneklerdir. Yaptıkları işlemler dünya çapında bilinip, bu insanlara ulaşıldığında etkili sonuçlar alındığı görülmüştür. Hollanda da yaşayan ve bu ülke de medyumluk yaparak, insanlara yardımcı olan kişiler doğuştan gelen yeteneklere sahiptir. Büyü yalnızca Doğu ülkelerine ait bir gelenek içermez. Ancak en eski ve etkili sonuçlar bu kültürde edinilen öğretilerden alınır. Eski ahit dili, şimdilerde konuşulmayan ilk Hıristiyanların kullandığı antik diller ile yapılan büyü işlemleri kullanılır. Bu dillerin mistik bağlantıları herkes tarafından yorumlanamaz. Bunu sağlayabilmek için o kültürün içinden gelen medyumlar ile çalışabilmek büyük şans olmaktadır. Hollanda medyumları içinde yer alan, bu öğretileri bilerek işlem yapan uygulayıcılar, insanlara şifa ve umut vermeye devam ediyor.

Ermeni Hollanda Medyumları

ermeni hollanda medyumları

Ermeni Hollanda medyumlarının sayısı çok azdır. Normal şartlar altında Ermeni olarak bu ülkeye yerleşen kişiler arasında medyum olarak çalışabilen kişiler vardır. Ermeni Hollanda medyumları bilinen büyü tarihinde en etkili ve kalıcı sonuçlar yaratan kişilerdir. Büyü uygulamasında yer alan öğretileri Orta Asya kültürüne dayanmaktadır. Uyguladıkları işlemler, eski Ermeni dilinde okunan tılsımlı sözcükler dualar ile mühürlenir. Bu sayede yapılan büyü etkisi uzun zaman kalıcı olur. Norveç medyumları arasında yer alan bu kişiler, kendi ilim ve bilgilerini paylaşmaya ve insanlara yardım etmeye devam ediyor.

Özellikle kendi ülkesi dışında yaşayan, gurbette bulunan insanlar yeni bulundukları ortamda yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak için medyuma başvurabiliyor. Büyüler ve onunla ilgili konulara hakim olan Ermeni Hollanda medyumları Mezopotamya bölgesinin mistik sırlarıyla donanmıştır. Bu bölgenin asırlara yayılan efsaneleri ile yaptıkları büyülerde kendisini göstermektedir.

Hollanda medyumları, Ermeni büyüsünün tek bir büyü olmadığını ve içerisinde fazla değişik uygulama barındırdığını; bundan ötürü yapımı içinde gerekli meziyetlerin taşınması gerektiğini bilirler. Ermeni büyüsü diğer boyutlarda yaşayan varlıkların yardımıyla etkisini sürdüren bir büyü çeşididir. Geleceğe dair kehanetler de yine bu şekilde söylenebilmektedir. Burada önemli bir özellik bu varlıklarla doğru dili kullanmayı bilmek gerektiğidir. Eski ve kadim büyü kitaplarındaki bilgileri okuyup, konuşabilmek ve bunları uygulayabilmek gerekir. Bunu öğrenip, uygulayabilen Hollanda medyumlarını bulabilmek ve onlarla iletişime geçebilmek gerekir. Ermeni büyüsü, papazlar tarafından daha fazla uygulanabilen bir büyü çeşididir. Kadim ritüellerde kullanılan dillere hakim olup, ruhlar alemi ile iletişim sağlayabilen papazlar bu ilmi kullanabilir. Ermeni Hollanda medyumları kendilerine aktarılan bu iletişim kurma yöntemlerini çok iyi kullanabilir. Bu ruhani varlıkların kontrol altında tutulabilmesinin önemi, yapılan büyü işlemlerinin istenilen sonuca ulaşmasıyla gösterir.

Hollanda’da yaşayan Ermeni medyumlara ulaşmak için referans almak, bir takım zararlar görülmesinin önüne geçebilir. Başka bir kişiyle daha önce yaşanan deneyimler dikkate alınarak, başvuruda bulunmak maddi ve manevi kayıplar yaşanmasına engel olur.

Süryani Hollanda Medyumları

Süryaniler tarihin ilk Hıristiyan topluluğudur. Bugün sayıları çok azdır. Yıllardır Anadolu topraklarında yaşıyor olmalarına rağmen, göçlere dayalı olarak Hollanda’ya yerleşmiş aileler bulunur. Süryani Hollanda medyumları sayısı çok azdır. Bu aileler kendi öz kültürlerini koruyarak günümüze getirdiği öğretileri, insanlara faydalı olmak amacıyla kullanmaktadır. Büyü ve medyumluk yetenekleriyle, sorunlarına çözüm arayan insanların bu arayışlarına cevap vermektedirler. Süryani büyüsü dünyanın en eski büyülerinden birisidir. Özel bir yapılış ritüeline sahiptir. insanları çok rahat bir şekilde etkiler ve kalıcıdır. Bu yüzden Hollanda medyumları arasında sıkça kullanılan bir yöntemi barındırır. İnsanların dikkat etmeleri gereken birkaç önemli noktaya bakmamız gerekirse; Süryani medyumları tüm ritüellerini kendilerine ait olan eski Süryani dilinde yapmaktadır.

Büyü ayinleri, ruhani varlıklarla kurulan iletişim bu eski dil ile sağlanır. Büyünün kalıcılığı, geleceğin görülüp yorumlanabilmesine yardımcı varlıklar bu dili bilirler. Süryani büyüsü ne kadar tek bir işlem gibi gözükse de birden çok büyü işleminin yapılmasıyla oluşur. Süryani Hollanda medyumlarının başarılı oldukları büyü işlemlerini anlatmak için yaptıkları tüm yöntemler değişik teknikleri içerir. Geçmişten günümüze uzanan büyüler, aynı teknikleri kullanmış olan Hollanda medyumları bu işlemler ile günümüzdeki birçok büyü yapma şeklinin de temelini atmışlardır. Şu anda uygulama yapabilen Hollanda medyumları bu eski teknikler yerine daha basit ve daha sıradan işlemler ile insanlara yardım etmeye devam ediyorlar. Bunun sebebi ise farklı boyutta yaşayan varlıklar ile iletişime sağlanarak yapılan büyülerin kontrolden çıkmalarını engelleyebilmek ve ortaya çıkabilecek ciddi risklerin önlenebilmesidir.

Süryani Hollanda medyumları,  büyü işlemlerine tam anlamıyla hakim olmalı ve ortaya çıkabilecek riskler hakkında bilgili olması gerektiğini de bilmelidir. Çok eski bir geçmişe sahip olan, aynı zamanda insanların her zaman ilgi duydukları halde uzak durmayı da istedikleri bu işlemler bugün halen yapılmaktadır. Bunun nedeni, büyü uygulamalarında yardım alınan şeytan veya diğer ruhani varlıkların, insanlardan çok daha güçlü varlıklar olmaları; kontrolden çıkmaları halinde oluşabilecek ve geri dönüşü olamayabilecek risklerin çıkabilmesidir.

Yahudi Hollanda Medyumları

Yahudi Hollanda medyumları, kendi geçmişlerine ait olan, büyü ve medyumluk yetenekleri taşıyan kişilerdir. Hollanda medyumları arasında aranan bir yere sahiptirler. Kendi yaşamlarının içinde önemli bir yere sahip olan Yahudi büyüsü uygulayıcısı olan Hollanda medyumlarının sayısı çok azdır. Genellikle fazla kişi ile irtibat içinde olmadıklarından yaptıkları hakkında da yeterli bilgi yoktur.

Hollanda medyumları diğer âlemlerden yaşayan ve varlığı bilinen ruhani varlıklarla binlerce yıldan beri iletişim halinde bulunmaktadır. Bu varlıkların yardımıyla uygulanan büyülerle, çeşitli niyetlere yönelik işlemler yapılması mümkündür. Büyü, genel anlamıyla ruhani varlıkların ritüellere yardımıyla meydana gelir. Bu büyülerin etkileri ve yönlenen enerjilerin bağlanması ile tetiklenir. Büyünün tesir ve gücü, yapılan ritüellere göre değişiklik gösterse de aslında kullanılan varlıklarla büyük bir fark meydana getirir. Büyülerin gerçekleşmesi bu varlıkların bağlılığını gösterir. Yahudi Hollanda medyumları, geçmişten taşıdıkları varlıkları hüküm altına alabilme ve kontrol edebilme yetenekleri sayesinde; dünyanın sayılı büyü uygulayıcıları arasında yer almaktadır. Yahudi büyüsü ritüelinin oluşabilmesi amacıyla tılsımların İbranice ve çeşitli enerjilere yönelik okunması gerekir. Bu büyüyü yapabilecek medyumların İbraniceye hakim olmaları gerekir.

Yahudi Hollanda medyumları, Yahudi büyüsü yaparken istenen neticeye ulaşabilmek amacıyla spritüel yöntemler uygular. Bazı Yahudi büyüleri çeşitli sonuçlardan çok daha fazlasını sağlayabilme özelliğine sahiptir. Yahudi büyüsü birden fazla niyete yönelik yapılabilen büyüler arasında yer alır. Yahudi büyüsünün etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi ile meydana gelen sonuçlar, kişilerin istediklerini elde etmelerine yardımcı olur. Yahudi büyüsünün hazırlık aşamasında biraz karışıktır,  okunması gereken İbranice dualar ve çeşitli tılsımların harmanlanması birkaç gün sürer. Hollanda’da yaşayan medyumlar bu konularda gerekli olan tüm bilgi birikimine sahip olarak işlemler yapmaya devam etmektedir. Burada bilinmesi gereken, yapılan işlemlerin kendi doğasına uygun lisanın kullanılması, kontrol sahibi kişilerce uygulanması ve niyetlerin yerine geleceğinden emin olunmasıdır.

Yahudi büyüleri bilinen en eski ve en zor büyüler kapsamında yerlerini alırlar. Hollanda medyumları arasında ne kadar popüler olsa da herkes tarafından uygulanması zordur. Bu konuda kadim öğretiler önemlidir. Bunları tamamlayan ve ailesel aktarımları alabilen kişiler daha başarılı sonuçlar elde edebilir. Bu sebepten Yahudi Hollanda medyumları ile görüşüldüğüne emin olunması, kişilerin uğrayabileceği maddi manevi kayıpları yaşamalarına engel olur. Bu işleri yaptığını iddia ettiği halde gerçek olmayan şekilde sahtekarlık yapanlara karşı dikkatli olmak gerekir.

Tarih boyunca Yahudi kahinleri ve medyumları ile yapılan uygulamalar ile kararlar alınmış, gelecek belirlenmiştir. Doğru kişiler ile doğru sonuçlar elde etmek mümkündür. Etkileri ve sonuçları ile Yahudi Hollanda medyumlarıyla temasa geçmek için, önceden çalışma yapılmış kişiler ile görüşüp referans almak faydalı olabilecektir.

Yorum yapın

Medyum Hocaya Yazın