Hüddam Nedir? Ne İşe Yarar? Hüddam Nasıl Çağırılır?

Cinler ve şeytanların ele geçirilerek kontrol altına alınması yani hüddam, kişinin hizmetine geçirilmesi için kullanılan bir ilimdir. Artık unutulan bu ilim büyücüler tarafından bilinir ve kullanılır. Kötü yaratıkların tutsak edilmesini sağlayan farklı tılsım ve büyüler kullanılır. İlmi bu tılsım ve büyülerin öğretilerini içerir.

İlginizi Çekebilir -> Bağlama Büyüsü Nedir? %100 Sonuç

Bu ilim tüm kutsal inanışlarda kesinlikle yasaklanmıştır, büyük günahlar arasındadır. Cinleri kontrol ve ya tutsak etmeye çalışmak ve kötülük amaçlı kullanmaya yönelik içerikler yasaktır.

Hüddam çağıranlar, onlardan faydalanmak için değişik yöntemler izleyebilir. Dinlerin ve kültürlerin içinde değişik öğretiler yer alır. Çok gizli olan bu ilimleri öğrenmek o kadar kolay değildir. Çok büyük tehlikeleri vardır. Yanlış yapılacak uygulamalar ile çağırılır ise ömür boyu sürecek manevi sıkıntılar oluşabilir.

Hüddam çağırma, insanlığın en eski dönemlerine kadar uzanır. Özellikle cinler ile mistik bağlantıların kurulması ve onları kullanmayı amaçlar. Antik Mısır medeniyetine kadar uzanan kökleri vardır. Bu çok güçlü bir özelliktir ve bu yüzden kullanılması da o derece tehlikelidir. Bu ilim ile kendini güçlendirebilen kişilerin hüküm kabiliyetleri de artmaktadır. Cinleri ve diğer kötü güçleri kontrol edebilen kişi çok büyük bir gücü elinde tutar.

Hz. Süleyman hem insanlara hem cinlere hükümdar olduğundan tüm dünyayı kontrol edebiliyordu. Cinlerin içinde bulunan inançlı ve inançsızları kontrol edebiliyordu. Çağırmak Müslüman olan cinleri kullanmayı kapsar. Bu yüzden İslam dini tarafından yasaklanmıştır.

İslam dininde gizemli sırları içinde barındıran ve herkesin kullanamayacağı Havas İlmi ve duaları ile Hüddam çağırmak ve taleplerde bulunmak mümkündür. Daveti duası özenle yapılmalı ve yaşanabilecek her olumsuzluk göz önüne alınmalıdır.

Hüddamların Özellikleri Nelerdir?

hüddam melekleri

Büyü uygulayıcılarının yaptıkları büyülerin tutmasını sağlayan cinlerdir. Belli isimleri vardır, erkek veya dişi olabilirler, yaşam süreleri insan gibidir; doğumları ve ölümleri vardır ancak insan yaşam süresinden uzun hayatta kalırlar.

İnsan arasında farklı yönler bulunur. Kullanabildikleri güçler ile üstünlük taşırlar. İnsanları kalben ve fikren etkileyebilen varlıklardır. Ancak sevdikleri ile tehdit edebilirseniz kontrol altına alınırlar. Bunu yapabilmek için çok güçlü bir şekilde ilmi bilmek gerekir. Hüddamlar yaptıkları işlere göre farklı guruplara ayrılır. Aslında tek bir cins olsalar da işlerinin niteliklerine göre ayrılırlar.

İslam Dışında Diğer İnançlarda Hüddam Var mı?

büyü ile aşık etme

Kutsal kabul edilen dinlerde ve spritüel dinlerde cinler, melek ve şeytan kavramları bulunur. Dolayısıyla hüddam inancı her dinde bulunur. Ancak bu ilimin kullanılması tüm kitaplarca yasaklanmıştır. İnanışlara ve dinlere göre kapısına bir bakalım,

İslam dinine göre, Kuran-ı Kerimde her sure ve ayette bir cin vardır. ilmi cinleri kapsar. Müslüman bir cine hükmetmek için aç ve yalnız kalınarak okunması gereken sureler bulunur. Kitaba göre kötü cinler ve şeytanlar sadece Allah’ın izniyle kontrol edilebilir. Hz. Süleyman’a verilen güç ise bu kötü varlıkları kontrol altında tutmasına yöneliktir. İslamiyet günah sayar, kati suretle yasaklar.

Hıristiyanlıkta cinler ile iletişim kurmak veya hükmetmeye çalışmak günah sayılmaz. Cin çağırmak için Latince kelimeler kullanılır, ancak bu çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İlahilerin tersten okunması ile cin çağırabileceğine inanılır.

Yahudilik dininde kutsal kitap Tevrat cinler hakkında bilgi vermez. Talmud hakkında bilgi verir. Talmud, dünya üzerinde bulunan cinlerin sayısından ve onlara hükmetmeye ve Kabala öğretisi ile nasıl kontrol edileceğine dair bilgi vermektedir. Belirli ayinle ilgili ile çağırılan cin ateş ile tehdit edilerek her istenileni yaptırılacağına dair inanç vardır.

Çok tanrılı dinlerde ise uzun ve yoğun ritüeller sonucu cinlerle temas kurulduğuna inanış yaygındır. Cinlere hükmetmek için kutsal çengel kullanılırsa, bu cinin köle olması sağlanabileceği yönünde inanç belirtilir. Eğer cin bu çengelden kurtulursa, köle yapan kişiyi öldürebilir.

Hüddamın Zararları Var mıdır?hüddam ilmi

İslam dini hüddamın zararları olduğu için uygulamayı kesin olarak yasaklamıştır. Bunun sebeplerine bakıldığında şunlar ön plana çıkar,

  • İlim ile uğraşan bir kimse dini makamların ( peygamber, kutsal kitap) tüm iyiliklerinden mahrum bırakılır
  • İlim edilen cin Müslüman ise, zorla esir edildiği için Kuran-ı Kerim’e hizmet edemediği için hakkını almaya uğraşacaktır.
  • İlim sahibi olanlar kutsal kitapta yer alan ayet ve sureleri kullanır, menfaat için kullanılan bu güç, asıl olan şifa ve kurtuluş kaynağını zarara uğratır.
  • İlim edilen cinler sürekli bedduada bulunacaklardır.
  • Yasaklanan ilmi ile meşgul olmak, Allahın yasağını çiğnemek olduğundan büyük bir günah olacaktır.

Hüddam Elde Etmek için Dua

Hüddam elde etmek için yapılan ritüel ve okunan dualar bulunur. Cinlerden elde etmek ve onu istekler doğrultusunda kullanmak mümkün olmaktadır. Hizmeti iyi veya kötü yönde kullanması istenebilir. Zamansal değişimlerde hüddamlar falcılara, medyumlara, büyücülere karşı esir olmuşlardır. Esaret bittiğinde kendisini tutsak edene karşı intikam duyabilir. Kendiliğinden insan emrine girmişse hüddam olarak kabul edilmez.

İlmi sadece Hz. Süleyman’a verilmiştir. Bu yüzden diğer insanlarca kullanılması yasaklanmıştır.

Bir takım ritüeller ile birlikte zikir ve oruçla geçirilen herhangi bir akşam güneş batmadan dualar başlatılır. İftar ve yatsı namazı sonrasında 1000 defa aşağıda yazılı olan dua okunur ve uykuya yatılır. Okumalar bittiğinde hüddamın güzel bir insan suretinde geleceğine inanılır. Gelmezse uyumaya devam edilir, geldiğinde ise uyandırır. Hüddama talepler bildirilir ve anlaşma yapılır. Eğer başarılı olunmaz ise bir süre aynı işlemler yapılabilir.

“Beşmâşeymâhın, şâmihın alâ külli berahın akşemtü aleyke eyyühel avnül muîn biızzeti şehlehın, şemâlehın en te’tiyne  ve takdı hâcetî bihakkı şa’şaın eş’aşin eş’ûşin, bârekellahü  fiyke ve aleyke ve innehû lekasemün  lev  ta’lemûne azîm.’”

Sıra ile okunması gereken sureler şunlardır, bu sıralama karıştırılmamalıdır.

  • Ankebut Suresi
  • Bakara suresi
  • Cin suresi
  • Felak suresi
  • Nas suresi

 Hüddam Elde Etmek Tehlikeye Yol Açar mı?

hüddam melekleri nedir

Farklı boyutta yaşayan varlıkların, yaşamlarını zorla elinde alıp, kendi emelleri için kullanmaya çalışmak yasaklı bir durumdur. Hüddam genellikle iyi niyet için kullanılan bir ilim değildir. Sahibine yüksek güçler kazandırdığı düşünüldüğünde yaşam dengesinin her boyutta zarar göreceği aşikardır. Allahın yarattığı bir varlığı esir etmeye yönelik olduğundan kul hakkına sayılır. Üstelik bunu yapan kişinin esaretinde kurtulduğunda verebileceği zarar ön görülemez. Bu yüzden elde etmek tehlikeli bir yoldur.

Hüddam Çağırmak için Etkili Uygulama

Hüddam üzerinde kontrol sağlayabilmek için yüksek mertebede ilim sahibi olmak, sembolleri ve yöntemleri bilmek gerekir. En bilinen Ebcet Yöntemidir. Hüddam yüzüğü, mühürlü yazmaları ile davet gerçekleştirilir. Semboller bağlanması, itaat etmesini sağlamak için gereklidir. Çağırmak için kullanılan en etkili uygulama mühürlü davetidir. Mühürlü davetinde gelen varlıkların görev ve isimleri çağrılmak için kullanılan dua yazılı kağıda mühürlenir. Böylece amaca yönelik uygulama detaylandırılır.

Belli bir süre oruç tutup, yalnız kalarak belli sureleri okuyarak gerçekleşen uygulamanın her türlü vaktin, surenin tam olarak bilinmesi gerekir. Yanlış yapılacak denemeler tavsiye edilmez.

Kötü Bir Ruhani Cin Hüddam Haline Getirilir mi?

Kötü bir ruhani cin olması mümkündür. Cin veya şeytan korkutularak veya tehdit edilerek köle haline gelebilir. Çok güçlü varlıklar olduğu için, kontrol edebilecek güce sahip olmak gerekir. Bir cinin bağlılığı ancak korku ile sağlanır. Ancak bu şekilde tutulan cinler hüddam olabilir.

Ayetleri Tersten Okuyarak Hüddam Yaptırma Nasıl Olur?

Bilinen hüddam elde etme metotlarından biri de ayetleri tersten okumaktır. Orta çağdan beri uygulanan bir yöntemdir. Hıristiyan inanışında İncil ayetleri tersten okunarak cin çağırılır, cin görüldüğünde ise cin köle haline getirilir.

İslamiyet’te ise cinler Kuran-ı Kerime hizmet ettiği inanışı olduğundan bu yöntem kullanılmaz. Daha çok çile çekerek onlara ulaşmaya çalışılır. Dualar okunurken aç olmak, yalnız kalmak, modern cihazların tümünden arınmış olmak gerekir. Duaların mutlaka sıralı okunması gerekir.

Hüddamların Şerrinden Korunmak için Ne Yapmak Gerekir?

Hüddam büyük zararlara yol açabilir bir kapasiteye sahiptir. Hüddam ilmine göre, binlerce yıl yaşayabilir. Bu yüzden insandan çok güçlüdür. Eğer ki şerri altındaysa bir kişi; yemek yiyemez, baş dönmesi ve bulantısı olur, hırçın ve öfkeli davranışları olur, uyku sorunları yaşar, kısmeti kapanır, para kazanamaz, bereketi kapalıdır ve sürekli hastadır. Bunlardan korunabilmek için kurallara uymak gerekir.

Örnek Hüddam Çağırma Uygulaması

Çarşamba günleri yapılması gereken bir uygulamadır. İnziva düzeyinde bir sessizlik ve yoğunlaşma gereklidir. Öncelikle temizlenilir ve haczet namazı kılınır iki rekat olarak. Tüm düşüncelerden arınmak ve korku vesveseden uzaklaşmak gerekir. Hüddam iki yönlü de olabilir ancak kalpteki korku ve endişe güç verir ve kontrolü ele almasını sağlar. Namaz sonrasında 7 kişi belirir. Nur yüzlü ve yeşil elbiseli olduğu görülür. Eğer çağırma uygulaması başarılı olmuşsa konuşmadan beklemek ve ilk soruyu hüddama bırakmak gerekir. Dürüst cevaplar verilmelidir. Çok iyi odaklanma ve doğru duaları okumak gerekir.

Hüddam melekleri nedir?

Hüddam cinler ve şeytanların kontrol altına alınmasını amaçlayan  bir ilimdir. Cinlerin görevlerinden biri Kuran_ı Kerimi tahribata, değiştirilmeye karşı korumaktır. Melekler vasıtasıyla inen kutsal kitap korunması için yine melekler görevlidir. Meleklerin emri altında 1 ile 70000 kadar yardımcı melek bulunur. İman eden cinlerde meleklerin gözetiminde veya bağımsız olarak hadimi olabilir.

Melekler ve cinler, Kuran-ı Kerimi sürekli okuyan insanlara yardımcı olmak ile görevlidir. ilminde bu sure ve ayetleri kullanarak zayıf cinlerin kullanılması işinin konusudur.

Hüddam İlmi Nasıl Öğrenilir?

Hüddam ilmini öğreten bir okul yoktur. Ortadoğu kültüründe daha mistik bir yapıya sahip olan ilmi şaman, büyücü gibi kişilere yardımcı olarak öğrenilir. Kötü amaçlar veya çıkar için cinler ve varlıklar kullanılır. Bu varlıkları kontrol altına almak için derin bir bilgi sahibi olmak, tılsımları anlamak gerekir. Ancak yasaklanmış olması bu ilmin gizli öğrenilmesiyle devamlılığını sürdürmektedir.

Hüddam Yüzüğü Ne Demektir?

Bilindiği gibi Hz. Süleyman hem insanlara hem de cinler alemine hükmetmiştir. Cebrail a.s tarafından cennetten getirilen, üzerinde “Mülk Allah’ındır” yazılı olan yüzük Hz. Davut a.s verildi. Rivayete göre Allah on adet soruyu doğru cevaplayan kişiyi tüm dünyaya hükümdar kılacaktır. Hz.Süleyman cevapları doğru bir şekilde vererek tüm dünyaya hükümdar olmuştur. Cennetten gelen yüzük ile tüm varlıkları hükmü altına almıştır. Süleyman’ın mührünü taşıyan bu yüzük kontrol etmek için kullanılır. yüzüğü ile bu ilmi bilenler ve uygulayanlar istedikleri an hüddam çağırabilir. ilk geldiğinde korkmazsa ona bir işaret veya mühür verilir. Bu mühür ile ritüellere gerek kalmadan çağırılabilir.

Merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz, uzman medyumlar cevap vereceklerdir.

Yorum yapın

Medyum Hocaya Yazın