Kabala Büyüsü

Kabala büyüsü, Yahudilere dayanan bir geçmişe sahiptir. Kabalanın amacı Allah’ı insanlara anlatabilmektir. Kabala kehanetinde Yahudi alfabesinin farklı kutsal sayılan yönlerine inanmaktan geçer. Musa peygamber ve Allah Sina Dağında buluşmuş ve ona işaretlerin gizemleri anlatıldığına dair inanç vardır. Kabala büyüsü ile kendi geleceğini öğrenmek mümkün olduğu gibi, kabalistik rakamlara bakarak kişinin kaderi ve karakter özelliklerine bakmak mümkün oluyor. Kabala büyüsü yapılış bakımından çift yönlüdür.

Ayırma ve aşık etmeye yönelik kullanılabilir. Bu büyüleri yapabilmek için kabalistik bilgilere hakim olmak gerekir.

Büyünün köklerini çok iyi bilmeden yapılamayacağı bilinmelidir. Büyünün kendisine ait bir tarihi, bir kabiliyeti, bir ilmi bulunmaktadır. Buna haiz olmayan kişiler, büyü yapamazlar. Hatalı yapılan işlemler ise sadece yapana ve yaptırana huzursuzluk verir. Büyü yapabilmek ise diğer büyülerde olması gerektiğinden daha fazla bilgeliğe sahip olmayı gerektirir. Büyü yapan kişilerin inançları çok kuvvetli olmalıdır.

Bu yüzden Yahudi hahamları tarafından veya kabala kitabını çok iyi analiz edip kullanabilen kişilerce yapılmaktadır. Bu büyüyü dünya genelinde yaptıranların niyetleri sağlık ve şifa bulmak, kazanç ve mevki kazanmak, sevdikleriyle mutlu bir hayat sürmek arzusudur. Büyü bilinen en eski büyüdür. Çok özel manevi ritüeller içerir. Yapılış aşamaları uzun ve sıkıntılı olabilir. Manevi yönden güçlü ve zihin kontrolü sağlayabilen kişiler tarafından uygulanabilir. Bu yüzden büyü yaptırmak isteyen kişiler bu zorlukları bilmelidir.

Kabalanın sırrına erişebildiğinde gelecek dahi görünebilir. Bu etki dolayısıyla büyü insanların tüm geleceğini değiştirebilir bir etkiye de sahiptir. Bu yüzden dünya üzerinde geleceği görmek isteyenler, kabala sırlarını bilen ve bunun üzerine büyü yapabilecek kişileri aramaktadır.

Sizin için öneriyoruz -> 7 Başlıkta Soğutma Büyüsü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kabala Büyüsü Nasıl Yapılır?

kabala büyüsü nasıl yapılır

Kabala büyüsü gerçek bir kabala bilgisine sahip kişilerce uygulanabilir. İbranice diline hakim olması, kabala ilmine dahil bilgileri bilmesi son derece önemlidir. Kabala büyüsü Yahudi alfabesinin esrarengiz mucizeleri ile yapılır. Kabala büyüsünde yardımcı olan diğer varlıklar etkilidir. Büyü her ruhani varlığa ulaşamayabilir. Ruhani alemde bulunan varlıklar ile aynı frekans sağlanabildiği takdirde büyü gerçek anlamda yapılabilir.

Kabala büyüsü nasıl yapılır, aşamaları şu şekilde gelişmektedir.

  • Büyü uygulanacak çiftlerin birlikte oldukları fotoğraf
  • Kendi isimler, doğum tarihleri, anne isimleri ve doğum tarihleri
  • Çiftin ortak kullandıkları herhangi bir eşya

Bu materyaller sağlandıktan sonra sıra gerekli tılsımların yapılmasındadır. Daha önce söylediğimiz gibi, büyü çift yönlü olabilir. büyü yaptıracak kişinin niyeti iyice öğrenilmelidir. Kabala büyüsünün yapılışında ki adımlar,

  • Çiftlere ait ortak resmin boşluğuna, özel tılsımlı mürekkepli kalem kullanılarak kişilerin bilgileri yazılır
  • Fotoğraf üzerinde kabala çizgisi olan çiftlerin kafalarının olduğu bölüm birleştirilmelidir
  • Çiftlerin birleşmesine engel olan kişinin kendi adı ve anne adı fotoğrafa yazılır, kabala çarpısı ile evliliğe mani olan kişinin adı ve anne adı çizilir
  • Fotoğraf beyaz bir beze sarılır, korunaklı hale getirilir ve daha önce çift olduğu bilinen ve ölmüş olan, hayattayken mutlulukları bilinen çiftin mezarına yakın bir yere gömülmelidir
  • Ceylan derisi üzerine yazılacak kabala sayıları ile bağlama veya ayırma büyüleri yapılabilir

Bu uygulama yapılırken büyüye ait özel dualar ve tılsımlar okunur. Bu ayinle ilgili diğer büyü çeşitlerinden farklı ve ezoterik olarak bilinen çok az bilgiye sahiptir. Bu yüzden çok fazla kimse uygulayamaz. Büyünün uygulayacak kişinin bu konuda gerekli bilgi donanımına sahip olması gerekiyor.

Sizin için öneriliyor -> Bağlama Büyüsü Nedir? %100 Sonuç

Kabala Büyüsü Etkileri Nelerdir?

kabala büyüsü etkileri nelerdir

Kabala büyüsünün etkisi çok çabuk gözlemlenir. Evlenmek istediği halde evlenemeyen çiftlerin önü açılır. Evlilik niyetinde olmalarına rağmen bir tarafın annesi razı gelmediğinden bu gerçekleşmiyorsa, büyü uygulandıktan sonra anne kendiliğinden rıza gösterir. Bir evliliğin önü insanlar tarafından kesilebilir, geçimsizlik, maddi yetersizlik gibi durumdan kaynaklanıyorsa büyü ile bu sorun da çözüme kavuşur.

Kabala büyüsünün temelleri çok güçlüdür.  Büyü yapıldığında ana niyet neyse mutlaka gerçekleşir. Maddi olarak sıkıntıya düştüğü için, bereketin açılması için yapılan büyü çok hızlı etkisini gösterir ve hane içine bereket dolar. büyü çok fazla uygulanabilen bir büyü değildir.

Çok az kişi bu ilme sahiptir. Şifa kaynağı olması için de yapılabilir. Kabala büyüsü içinde aşık olmasını istenilen kişinin hamur halindeki kil çamuruna okunan tılsımlardan sonra, heykelin kuruması için güneşe konması gerekir. Böylece güneş kil heykeli kurutana kadar, kişi aşk ateşinden kuruduğunu hissedecektir.

İşte bu o kadar hızlı etki eder ki kil heykel kuruyup, kilitli bir sandıkta saklandığı müddetçe aşk etkisini kaybetmez. Aynı şekilde hızlı etki eden bir diğer yöntem de şifalı otların birleştirilerek okunan tılsımlarla hazırlanan muskaların kişinin üstünde taşınmasıdır. Bu tılsımlı muskalar taşıyıcısına güç ve kuvvet verir ve üstünde bulunduğu sürece bu güç devam eder.

Kabala Büyüsü Kaç Günde Tutar?

kabala büyüsü kaç günde tutar

Kabala büyüsü etkisi bakımından çok kuvvetlidir. Yedi ile yirmi bir gün arasında etkisini gösterir. Büyünün etkisini gözlemlemek için çiftleri kontrol etmek gerekebilir. Huzur ve sükûnet devam ediyorsa büyü işlevini yerine getiriyor demektir.

Papaz büyüsüne göre daha hızlı etkisi vardır. Doğru ve sıralı bir şekilde yapılan ayinlerin, doğru tılsımlarla gerçekleşmesi gerekmektedir. Eğer kabala ilmini tam anlamıyla bilmeyen bir uygulayıcı ile çalışılırsa, istenen sonuçlar elde edilemez. Ayrı olanların barışması, gidenin geri dönmesi, bereket ve bolluk ve bazı hastalıkların şifa bulması amacıyla yapılan büyünün; kişilerin tüm iradesine uygulandığı için tam bir etki göstermektedir.

Kabala büyüsü pagan kültürünün mirasını da taşımaktadır. Bu sebeple etkileri daha da kuvvetlidir. Kadim geleneklerle ve az bilinen ayinlerle yapılan büyü işlemi yapılmaya başladığı anda etkisini göstermeye başlar. Orta doğunun gizemini, kültürünü ve esrarını taşıdığı düşünüldüğünde neden zor bir uygulama olduğu ortaya çıkmaktadır.

ermeni büyüsü

Kabala Büyüsü Nasıl Bozulur?

kabala büyüsü nasıl bozulur

Kabala büyüsünün bozulması, yapılması kadar zordur. Bu büyüyü yaptıran kişiler, evliliklerinin önünde sorunların yaşanmasından kaynaklı bu büyüye başvurmuştur. Bu yüzden büyüyü bozarak tüm olumsuzluklarla karşılaşmayı istemedikleri için bozulmasını arzu etmezler. Ancak kabala büyüsünü yapan kadar bozacak olan kişinin de bu ilmi bilmesi gerekmektedir.

Kabala büyüsünü fark eden ve bozdurmak isteyen kişi hangi metot kullanılarak büyünün yapıldığını tespit edilmesini ve bozma ritüellerinin yapılmasını isteyebilir. Büyü bozulduktan sonra ilişkiler eskiye dönebilir. Çiftlerin arası tekrar açılabilir.

Daha fazla aşk için gerçekleştirilen bir büyü olduğundan, bozulması fazla istenmemektedir. Kabala büyüsü amatör bir kişi tarafından bozulmaya çalışılmamalıdır. Çok karışık ritüellerin bulunduğu ve bir sıralama olduğu unutulmamalıdır.

Bu yüzden bilgisi yeterli olmayan bir kişiden yardım istenmemeli, kendi başına büyü bozmaya kalkışılmamalıdır. Büyü bozacak olan kişi Tevrat bilgisine sahip olmalıdır. Çok eski zamanlara ve uygulamalara dayanan büyünün, bozulması sırasında büyünün yapısından kaynaklanan bir zorlanma yaşanabilir. Bu hangi metot kullanıldığının bilinmemesi kaynaklı olabilir. Bunun için büyünün bozulmasını isteyen kişi veya kişiler yapılış metodu veya büyünün gömüldüğü yeri bulmalıdır. Bu şekilde büyü daha rahat sona erdirilebilir.

Yorum yapın

Medyum Hocaya Yazın